מה מיוחד בתרגום פיננסי?

בשנים האחרונות, תרגום פיננסי הוא תחום מתפתח ומשמעותי במיוחד. בעקבות מגמת הגלובליזציה העולמית, נדרשות חברות עסקיות רבות להציג את המידע הפיננסי שלהן במספר שפות. דרישות הרגולציה במדינות שונות מחייבות חברות להגיש דוחות שנתיים לבעלי מניות, לפרסם הודעות לשווקים פיננסיים ולמלא דוחות פיננסיים, עם תקני דיווח ואופן דיווח שעשויים להיות שונים מאוד ממדינה למדינה. יתר על כן, לתרגום שגוי בתחום זה יש השלכות כספיות, משפטיות ואנושיות גבוהות מאוד. משום כך נדרשים רקע מתאים בתחום, ידע מעמיק בתקנות וכללי השוק הפיננסי המקומי והעולמי, שליטה בז’רגון המתאים, ועין חדה לפרטים.

מה כולל תרגום פיננסי:

הנה מספר דוגמאות לתחומים הכלולים בתרגום פיננסי:

נדל”ן: מסמכים בנושא משכנתאות, מסים, היטלים, היתרים, חוזים, שמאות והערכות שונות
ביטוח: פוליסות ביטוח חיים ופנסיה, מסמכים על נזק לרכוש, מסמכי בטחונות, טופסי ביטוח, תביעות
כלכלה: מסמכי מסחר, מסמכים לבנים (white paper), מחקרי שוק, ניתוחי שוק, סקירות כלכליות, סקירות מאקרו, תחזיות פיננסיות והערכות פיננסיות
בנקאות: מט”ח, הנפקות ציבוריות ופרטיות, דוחות רווח והפסד, הלוואות, דירוגי אשראי
עסקים וראיית חשבון: תזרימי מזומנים, תכניות עסקיות, מאזנים, הסכמים, דוחות פיננסיים, דוחות שנתיים, דוחות תקבולים ותשלומים, תמצית חשבונות
השקעות: תשקיפים, אג”חים (אגרות חוב), מסמכים של הבורסה לניירות ערך, אופציות בינאריות, שוק הסחורות, מצבת החזקות של בעלי עניין, הודעות לבעלי מניות, הודעות לרשם החברות
מסים: מסמכים של תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), דוחות מס

מה כולל תרגום פיננסי:

בשנים האחרונות, תרגום פיננסי הוא תחום מתפתח ומשמעותי במיוחד. בעקבות מגמת הגלובליזציה העולמית, נדרשות חברות עסקיות רבות להציג את המידע הפיננסי שלהן במספר שפות. דרישות הרגולציה במדינות שונות מחייבות חברות להגיש דוחות שנתיים לבעלי מניות, לפרסם הודעות לשווקים פיננסיים ולמלא דוחות פיננסיים, עם תקני דיווח ואופן דיווח שעשויים להיות שונים מאוד ממדינה למדינה. יתר על כן, לתרגום שגוי בתחום זה יש השלכות כספיות, משפטיות ואנושיות גבוהות מאוד. משום כך נדרשים רקע מתאים בתחום, ידע מעמיק בתקנות וכללי השוק הפיננסי המקומי והעולמי, שליטה בז’רגון המתאים, ועין חדה לפרטים.