תרגום פיננסי


תרגום פיננסי הוא תחום מתפתח ומשמעותי בשווקים רבים. בשל תהליכי הגלובליזציה, חברות רבות בעולם העסקי מתבקשות להציג את המידע הפיננסי שלהן במספר שפות. רגולציה בשווקים שונים עשויה לחייב הגשת דוחות שנתיים לבעלי מניות, פרסום הודעות לשווקים פיננסיים ומילוי דוחות פיננסיים מקומיים העשויים להשתנות משמעותית ממדינה למדינה.

מסיבות אלה, תרגום פיננסי מצריך התמחות מיוחדת, שליטה במינוח הכלכלי המתאים והיכרות מעמיקה עם הדרישות הרגולטוריות העדכניות. אנחנו מחויבים לספק ללקוחותינו דוחות איכותיים ומדויקים תוך עמידה בלוחות זמנים קפדניים וקשיחים.

כל ארגון מפתח תכניות עסקיות וחייב לקיים קשרים עסקיים, לעתים ברחבי העולם, כדי לגדול ולהתפתח. מסמכים פיננסיים איתנים הם כרטיס הביקור העסקי של חברות בעולם תובעני. לשם כך נדרשים מתרגמים פיננסיים מקצועיים המודעים לחשיבות הרבה של תרגום מסמכים בצורה אמינה, נאמנה למקור, וברורה. תרגום פיננסי מחייב היצמדות לתקינה מקצועית חשבונאית, הכרת נהלים מקומיים ובינלאומיים, הפקת דוחות כספיים, הכרת שוקי ההון, השמאות והנדל"ן. תרגום פיננסי מחייב דיסקרטיות רבה, ולעתים מתן מענה מהיר מאד להיקפי תרגום גדולים ומשמעותיים, תוך שמירה קפדנית על היסטוריית מהדורות.

המומחיות שפיתחנו בתחום זה מאפשרת לנו לתת שירות למגוון לקוחות במגזר הפיננסי, לחברות דואליות, למשרדי ממשלה ולמגזר ציבורי. אנחנו מתרגמים ללקוחותינו תשקיפים, דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים, תכניות עסקיות, הנפקות לציבור, הודעות לבורסה, בדיקות היתכנות, דוחות ביקורת ועוד.